In een zaal van Seats2Meet 030, waar de gratis koffie rijkelijk vloeide en de Twitterstream in een stroomversnelling raakte, werd 10 september de Trendrede 2014 uitgesproken. De TrendRede is een ‘cadeau’ voor burgers, bedrijven en bestuurders in Nederland en wordt samengesteld door vooraanstaande trendwatchers en toekomstdenkers. De rede prikkelt om iets (anders) te doen, biedt perspectief en inspiratie in tijden van verandering en stimuleert de discussie. Dit jaar waren er meer dan 200 mensen aanwezig en ook online was de voordracht te volgen. Er keken 350 mensen naar de livestream, de hashtag #trendrede was binnen no time trending topic en bereikte meer dan 4,3 miljoen impressies! Tijd voor een recap.

Ruimte maken voor positieve verandering

Er zijn mij een aantal zaken bijgebleven van de rede, met name de woorden sociale (r)evolutie, systeemelastiek, vertrouwen, netwerkcultuur, balans, wederkerigheid, duurzaamheid en vanuit eigen kracht. De rede begon met een betoog over Nederland en haar economie, slimme inwoners, fantastische infrastructuur en vernieuwing door ondernemers. Halleluja? Nee, volgens de trendwatchers is er namelijk een stuwmeer aan innovaties ontstaan. Het stuwmeer wacht op een doorbraak, maar de dam van regels en restricties houdt dit tegen. Voor een doorbraak is het oprekken en vormverandering van bestaande systemen, structuren en regels noodzakelijk. Wat we nodig hebben is systeemelastiek om de innovaties te laten stromen. Hierbij komt tevens een fundamentele (r)evolutie in ons bewustzijn kijken. Deze mentale reset biedt ruimte voor een nieuwe tijdgeest die zich niet op de problemen van vandaag, maar de kansen van morgen richt.

Collectieve kracht van eigen waarde 

Volgens de trendwatchers is ‘eigen kracht’ een van de meest genoemde begrippen van onze tijd. De hoogste vorm van status is het hebben en bieden van werkelijke betekenis. Het is niet meer van deze tijd om aan jongeren te vragen wat zij willen worden. We worden niet langer iets, we zijn al iemand. Beter is: ‘hoe haal jij betekenis uit je talent?’. Werk daarom aan je eigen kracht, om van zelforganisatie de bronenergie van onze maatschappij te maken. Maar de contradictie volgt: “De crisis heeft ons geleerd dat veel van onze doelstellingen zonder verbinding nauwelijks bereikbaar zijn en we dus zonder anderen niet floreren”. De Trendrede spoort dan ook aan om waarde te creëren door horizontale dwarsverbanden aan te gaan, circulair te denken en ruimte te geven aan de ruil- en deeleconomie. 

Vernieuwing komt voort uit een idee, niet een ideaal of ideologie

De valuta van de toekomst zijn vertrouwen, transparantie, wederkerigheid en duurzaamheid. “Hoe rijker de samenwerking, hoe waardevoller de immateriële beloning. Samenwerking is een vorm van wederzijds belonen.” Werk samen op basis van asynchrone wederkerigheid in plaats van geld; help elkaar in ruil voor erkenning, status, of omdat het leuk is. Een mooi streven!

De trendwatchers hebben hun werk dit jaar weer gedaan. Nu wij nog. 
Er staat nog veel meer in de TrendRede 2014, dus lees deze vooral na.