Gebruik jij als ondernemer brutaliteit om iets voor elkaar te krijgen? Of heeft iemand dit bij jou wel eens ingezet? Hoe ervaar jij dit gedrag?

Enige tijd geleden is Susanne van Boom geïnterviewd door Julian Blauwhoff voor zijn master in ondernemerschap over brutaliteit van ondernemers. Een interessant onderwerp waar wij zeker meer over wilden weten. Graag delen wij dan ook zijn bevindingen met jullie in deze blog.

Wat is ondernemerschapsbrutaliteit?
Brutaliteit is een vrij subjectief begrip dat zowel positief als negatief kan worden vertaald. In positief opzicht heeft brutaliteit te maken met direct zijn en het durven nemen van risico’s. Voor ondernemers is dit belangrijk om verder te groeien. Toch kan brutaliteit ook als negatief ervaren worden; het wordt gezien als het tonen van onbeleefd of respectloos gedrag.

Ondernemerschapsbrutaliteit wordt vanuit het Engelse begrip ook wel omschreven als:
‘’Daring behaviour in the context of starting and running a business in which the boundaries of social norms are pushed without harming the interests of significant stakeholders.’’

Brutaliteit ontstaat eigenlijk pas wanneer iemands gedrag niet overeenstemt met wat een ander persoon ziet als normaal gedrag in sociale interactie. Brutaliteit wordt dus bepaald door degene die het gedrag aanschouwt. Sociale normen spelen hierbij een essentiële rol.

Ondernemers spelen doorgaans met sociale normen om meer uit de situatie te halen of om de aandacht te trekken. Als ondernemerschapsbrutaliteit op de juiste wijze uitgevoerd wordt, dan worden iemands grenzen aangevoeld en op basis daarvan wordt gereageerd. De sociale normen worden opgerekt, maar niet overschreden. Het overtreden van een sociale norm kan leiden tot verlies van legitimiteit, wat een bepalende factor is voor het succes van een ondernemer.

Een belangrijke eigenschap voor een goede uitvoering van ondernemerschapsbrutaliteit is sensitiviteit. Dit is deels aangeboren en deels aangeleerd door ervaringen in het ondernemerschap. Hierbij kun je denken aan het herkennen van grenzen van sociale normen en de verwerving van een ondernemende mindset die gerelateerd is aan ondernemerschapsbrutaliteit.

Kortom, zolang je ondernemerschapsbrutaliteit goed inzet zal dit als positief worden ervaren en kun je meer uit de situatie halen. Belangrijk is dat je de grenzen van de ander goed aanvoelt en deze niet overschrijdt.

Wij zijn erg benieuwd of je zelf wel eens in aanraking bent gekomen met ondernemerschapsbrutaliteit? Heb je dit als positief of negatief ervaren? Laat het ons weten!

Bron: Julian Blauwhoff, 2016; Entrepreneurial Audacity